Agrotech Mělník

Agrotech Mělník - je česká společnost se sídlem v Mělníku

Agrotech Mělník je vašim partnerem již od roku 1996

Divize umělých i přírodních hnojiv a přepravy - Agrotech Mělník s.r.o

Agrotech Mělník - přeprava materiálů a hnojiv

Divize dopravy a hnojiv - Agrotech Mělník s.r.o

Agrotech Mělník - průmyslová hnojiva Logo společnosti Agrotech Mělník s.r.o zabývající se hnojivy a přepravou Společnost Agrotech Mělník je česká Agrotech Mělník - přeprava materiálů a hnojiva

Agrotech Mělník je ryze česká společnost se sídlem v Mělníku. Je rozdělena do dvou divizí: Divize Hnojiv a Divize dopravy. Agrotech Mělník nabízí svým zákazníkům individuální přístup a spolehlivost. Agrotech Mělník má více než 17ti leté zkušenosti.

Agrotech Mělník s.r.o Agrotech Mělník s.r.o - hnojiva a přeprava

Naše poslání

„Potravinová soběstačnost“ je s růstem počtu obyvatel jedním z hlavních tématplanety je víceméně dnešního zemědělství jak na republikové, tak celosvětové úrovni. Předpokládá se, že do roku 2050 bude nutné zdvojnásobit produkci potravin i komplementárních složek jako jsou např., krmné obiloviny. Množství půdy je konečné a tak je nutné se orientovat na větší inteznifikaci, kde se díky novým aktivitám na poli biotechnologie a genetiky daří zvyšovat produkci v řádu desítek procent. Hnojiva se tak stávají stále důležitějším faktorem v procesu požadované intenzifikace, které dokáží zvýšit produkci i kvalitu plodin z běžného hektaru. Jen v minimech případů má používání hnojiv negativní dopad na životní prostředí. Je nutné si uvědomit, že v kontextu s hladověním a podvýživou milionů obyvatel planety že snížení nebo úplné zrušení využívání anorganických hnojiv by vedlo ke zhoršování životního prostředí v důsledku většího odlesňování, vyšší erozi půdy a dezertifikaci. Při správné aplikaci tak hnojiva napomáhají udržitelnému rozvoji.

Naše služby souvisejí plnohodnotně se zemědělstvím. Našim zákazníkům nabízíme zprostředkování nákupu a prodeje průmyslových hnojiv a dalších zemědělských komodit, široké spektrum poradenských služeb a přepravu komodit prostřednictví vlastní přepravní divize.

Agrotech Mělník, s.r.o., Legionářů 84, 276 01 Mělník | Tel. 315 628 333 | info@agmelnik.cz | www.agmelnik.cz